Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Politika Centralne banke Crne Gore

Politika Centralne banke Crne Gore definiše smjernice osnovnih aktivnosti Centralne banke koje proizilaze iz obaveza definisanih Zakonom o CBCG. Politika Centralne banke Crne Gore donosi se krajem tekuće za narednu godinu i sadrži ciljeve poslovanja i mjere za njihovu realizaciju.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore