Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Registri

Prema Zakonu o platnom prometu ("Sl. list CG", br.62/13 i 6/14) ) i Odluci o načinu vođenja registra platnih institucija i registra institucija za elektronski novac (“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14), Centralna banka Crne Gore je u obavezi da vodi: Registar platnih sistema, Registar platnih institucija i njihovih agenata i Registar institucija za elektronski novac i njihovih agenata

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore