Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.07.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.07.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene 05. 07. 2018. g.

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 30. 06. 2018. g.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30. 06. 2018. g. bilo je 67.954 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31. 05. 2018. g. kada je bilo evidentirano 67.394 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,83%.

Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

Ukupan broj privrednih subjekata2 koji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 30. 06. 2018. g. bio je 44.619 i u odnosu na stanje od 31. 05. 2018. g. kada je bilo evidentirano 44.165 privrednih subjekata, došlo je do povećanja broja za 1,03%.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30. 06. 2018. g.

Na dan 30. 06. 2018. g. u blokadi je bilo 16.893  izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31. 05. 2018. g. kad je bilo u blokadi 16.924 izvršnih dužnika, manje za 0,18%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 13.359 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31. 05. 2018. g. kad je bilo u blokadi 13.393  privrednih subjekata, manje za 0,25%.

U vrijednosnom smislu, na dan 30. 06. 2018. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika  iznosio je 628.971.695,01 eura, što je u odnosu na dan 31. 05. 2018. g., kada je dug iznosio 622.744.166,12 eura, više za 1,00%.

Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 605.441.527,15 eura, što je u odnosu na dan 31. 05. 2018.g., kada je dug iznosio 599.478.433,94 eura, više za 0,99%.

Važno je napomenuti, da je na dan 30. 06. 2018. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,06% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 14,95% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 94.044.268,45 eura.

Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,29% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 36,13% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 227.259.426,86 eura.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30. 06. 2018. g.

Dana 30. 06. 2018. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2.225 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 41.010.192,71  eura što čini 6,52% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 14.668 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 587.961.502,30 eura, što čini 93,48% ukupnog iznosa blokade.

Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici,  NVO,  fondacije,  udruženja,  javni izvršitelji,  notari,  Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.

2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik,  ortačko društvo (ortakluk)- „OD’’, komanditno društvo –  ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore