Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
13.12.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 14.12.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 07.12.2017. godine

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.11.2017. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.11.2017. godine, bilo je 65.459 pravnih lica i preduzetnika*, i u odnosu na stanje od 31.10.2017. godine, kada je bilo evidentirano 65.076  pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,59%.

Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

Ukupan broj privrednih subjekata** koji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 30.11.2017. godine, bio je 42.872 i u odnosu na stanje od 31.10.2017. godine, kada je bilo evidentirano 42.567 privrednih subjekata, došlo je do povećanja broja za 0,72%.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30.11.2017. godine

Na dan 30.11.2017. godine, u blokadi je bilo 16.214  izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.10.2017. godine kad je bilo u blokadi 16.098 izvršnih dužnika, više za 0,72%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 12.711 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31.10.2017. godine kad je bilo u blokadi 12.599  privrednih subjekata, više za 0,89%.

U vrijednosnom smislu, na dan 30.11.2017. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika  iznosio je 630,902,960.04€, što je u odnosu na dan 31.10.2017.g., kada je dug iznosio 629,404,482.06€, više za 0,24%. Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 608,173,268.23€ što je u odnosu na dan 31.10.2017.g., kada je dug iznosio 606,821,776.11, više za 0,22%.

Važno je napomenuti, da je na dan 30.11.2017. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,06% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 13,03% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 82,219,337.46€.

Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,31% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 34,79% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 219,498,138.69€.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30.11.2017. godine

Dana 30.11.2017. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.134 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 20,683,045.17€ što čini 3,28% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 14.080 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 610,219,914.87€, što čini 96,72% ukupnog iznosa blokade.

Prilog


* Pojmom: “pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici; NVO; fondacije; udruženja; javni izvršitelji; notari; Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca; organi lokalne samouprave i dr.

** U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik,  ortačko društvo (ortakluk)- "OD", komanditno društvo - "KD", akcionarsko društvo - "AD", društvo sa ograničenom odgovornošću - "DOO", dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore