Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
26.04.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 27.04.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 10.04.2018. godine

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.03.2018. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.03.2018. godine, bilo je 66.550 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 28.02.2018. godine, kada je bilo evidentirano 66.144 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,61%.

Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

Ukupan broj privrednih subjekata2 koji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 31.03.2018. godine, bio je 43.524 i u odnosu na stanje od 28.02.2018. godine, kada je bilo evidentirano 43.267 privrednih subjekata, došlo je do povećanja broja za 0,59%.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31.03.2018. godine

Na dan 31.03.2018. godine, u blokadi je bilo 16.688  izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 28.02.2018. godine kad je bilo u blokadi 16.568 izvršnih dužnika, više za 0,72%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 13.161 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 28.02.2018. godine kad je bilo u blokadi 13.054  privrednih subjekata, više za 0,82%.

U vrijednosnom smislu, na dan 31.03.2018. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika  iznosio je 599.778.607,83€, što je u odnosu na dan 28.02.2018.g., kada je dug iznosio 586.735.761,11€, više za 2,22%.

Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 576,897,373.08 €, što je u odnosu na dan 28.02.2018.g., kada je dug iznosio 563,846,053.76 €, više za 2,31%.

Važno je napomenuti, da je na dan 31.03.2018. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,06% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 15,07% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 90,406,289.93€.

Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,31% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 35,92% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 215,434,282.65€.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31.03.2018. godine

Dana 31.03.2018.godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.525 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 40,115,741.98€ što čini 6,69% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 14.163 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 559,662,865.85€, što čini 93,31% ukupnog iznosa blokade.

Prilog


1 Pojmom: “pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici; NVO; fondacije; udruženja; javni izvršitelji; notari; Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca; organi lokalne samouprave i dr.

2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik,  ortačko društvo (ortakluk)- "OD", komanditno društvo - "KD", akcionarsko društvo - "AD", društvo sa ograničenom odgovornošću - "DOO", dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore