Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene 10. 01. 2019. g.

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 12. 2018. g.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 12. 2018. g. bilo je 71.758 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 30. 11. 2018. g. kada je bilo evidentirano 69.481 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 3,28%.

Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

Ukupan broj privrednih subjekata2 koji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 31. 12. 2018. g. bio je 43.104 i u odnosu na stanje od 30. 11. 2018. g. kada je bilo evidentirano 45.715 privrednih subjekata, došlo je do smanjenja broja za 5,71%.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31. 12. 2018. g.

Na dan 31. 12. 2018. g. u blokadi je bilo 17.939 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30. 11. 2018. g., kad je bilo u blokadi 17.497  izvršnih dužnika, više za 2,52%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 14.197 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 30. 11. 2018. g. kad je bilo u blokadi 13.921  privrednih subjekata, više za 1,98%.

U vrijednosnom smislu, na dan 31. 12. 2018. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika  iznosio je 659.983.518,76 eura, što je u odnosu na dan 30. 11. 2018. g., kada je dug iznosio 649.058.302,89 eura, više za 1,68%.

Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 635.353.891,42 eura, što je u odnosu na dan 30. 11. 2018.g., kada je dug iznosio 624.755.499,24 eura, više za 1,70%.

Važno je napomenuti, da je na dan 31. 12. 2018. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 14,38% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 94.931.016,11 eura.

Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,28% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 35,63% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 235.170.262,63 eura.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31. 12. 2018. g.

Dana 31. 12. 2018. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2.613 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 31.585.946,54  eura što čini 4,78% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 15.326 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 628.397.572,22 eura, što čini 95,22% ukupnog iznosa blokade.

Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici,  NVO,  fondacije,  udruženja,  javni izvršitelji,  notari,  Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.

2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik,  ortačko društvo (ortakluk)- „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore