Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
18.08.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 19.08.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 04.08.2017. godine

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.07.2017. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.07.2017. godine, bilo je 84.157 pravnih lica i preduzetnika*, i u odnosu na stanje od 30.06.2017. godine, kada je bilo evidentirano 83.816 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,41%.

U skladu sa Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa ("Službeni list CG", br. 14/17) u toku je ukidanje transakcionih računa korisnika platnih usluga koji se u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom javnom registru ne vode pod bilo kojom oznakom a postoji obaveza njihove registracije, ili se vode pod oznakom “obrisan”, “likvidiran” ili pod nekom drugom oznakom koja označava da su ti korisnici platnih usluga prestali da postoje kao pravni subjekti, u skladu sa zakonom ili drugim propisom.

Broj privrednih subjekata koji se u CRPS vode pod oznakom obrisan, a koji posjeduju aktivne transakcione račune u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.07.2017. godine je 19.513.

Ukupan broj privrednih subjekata** koji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 31.07.2017. godine, bio je 42.332.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31.07.2017. godine

Na dan 31.07.2017. godine, u blokadi je bilo 15.833  izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30.06.2017. godine kad je bilo u blokadi 16.026  izvršnih dužnika, manje za 1,21%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 12.372 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 30.06.2017. godine kad je bilo u blokadi 12.558  privrednih subjekata, manje za 1,50%.

U vrijednosnom smislu, na dan 31.07.2017. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika  iznosio je 620,309,403.27€, što je u odnosu na dan 30.06.2017.g., kada je dug iznosio 623.212.558,31€, manje za 0,47%. Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 598,522,440.82€ što je u odnosu na dan 30.06.2017.g., kada je dug iznosio 601.300.969,10€, manje za 0,46%.

Važno je napomenuti, da je na dan 31.07.2017. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,06% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 13,18% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 81,760,422.48€.

Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,31% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 35.77% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 221,922,213.38€.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31.07.2017. godine

Dana 31.07.2017. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 1.932 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 25,324,448.49€ što čini 4,08% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 13.901 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 594,984,954.78€, što čini 95,91% ukupnog iznosa blokade.

Dana 31.07.2017. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 1.795 privrednih subjekata čija blokada je iznosila 24,592,398.85 € što čini 4,10% ukupnog iznosa blokade privrednih subjekata, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 10.577 privrednih subjekata sa iznosom blokade od 573,930,041.97€, što čini 95,89% ukupnog iznosa blokade privrednih subjekata.

Prilog


* Pojmom: “pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici; NVO; fondacije; udruženja; javni izvršitelji; notari; Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca; organi lokalne samouprave i dr.

** U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik,  ortačko društvo (ortakluk)- "OD", komanditno društvo - "KD", akcionarsko društvo - "AD", društvo sa ograničenom odgovornošću - "DOO", dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore