Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
23.02.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 24.02.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 07.02.2018. godine

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.01.2018. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.01.2018. godine, bilo je 65.815  pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31.12.2017. godine, kada je bilo evidentirano 65.588 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,35%.

Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

Ukupan broj privrednih subjekata2 koji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 31.01.2018. godine, bio je 43.012 i u odnosu na stanje od 31.12.2017. godine, kada je bilo evidentirano 42.898 privrednih subjekata, došlo je do povećanja broja za 0,26%.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31.01.2018. godine

Na dan 31.01.2018. godine, u blokadi je bilo 16.484  izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.12.2017. godine kad je bilo u blokadi 16.224 izvršnih dužnika, više za 1,60%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 12.978 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31.12.2017. godine kad je bilo u blokadi 12.719  privrednih subjekata, više za 2,04%.

U vrijednosnom smislu, na dan 31.01.2018. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika  iznosio je 576.494.358,12€, što je u odnosu na dan 31.12.2017.g., kada je dug iznosio 563.069.552,77€, više za 2,38%.

Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 553,555,904.52 €, što je u odnosu na dan 31.12.2017.g., kada je dug iznosio 539,432,616.00€, više za 2,62%.

Važno je napomenuti, da je na dan 31.01.2017. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,06% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 15,33% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 88,353,636.69€.

Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,31% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 36,60% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 210,971,644,29€.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31.01.2018. godine

Dana 31.01.2018. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.396 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 38,895,365.52€ što čini 6,75% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 14.088 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 537,598,992.60€, što čini 93,25% ukupnog iznosa blokade.

Prilog


1 Pojmom: “pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici; NVO; fondacije; udruženja; javni izvršitelji; notari; Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca; organi lokalne samouprave i dr.

2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik,  ortačko društvo (ortakluk)- "OD", komanditno društvo - "KD", akcionarsko društvo - "AD", društvo sa ograničenom odgovornošću - "DOO", dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore