Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.11.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene 12. 11. 2018. g.

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 10. 2018. g.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 10. 2018. g. bilo je 69.154 pravnih lica i preduzetnika1, pravnih lica i preduzetnika , i u odnosu na stanje od 30. 09. 2018. g. kada je bilo evidentirano 68.869 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,41%.

Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

Ukupan broj privrednih subjekata2 koji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 31. 10. 2018. g. bio je 45.460 i u odnosu na stanje od 30. 09. 2018. g. kada je bilo evidentirano 45.272 privrednih subjekata, došlo je do povećanja broja za 0,41%.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31. 10. 2018. g.

Na dan 31. 10. 2018. g. u blokadi je bilo 17.330 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30. 09. 2018. g., kad je bilo u blokadi 17.154  izvršnih dužnika, više za 1,03%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 13.756 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 30. 09. 2018. g. kad je bilo u blokadi 13.604  privrednih subjekata, više za 1,12%.

U vrijednosnom smislu, na dan 31. 10. 2018. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika  iznosio je 670.295.750,25 eura, što je u odnosu na dan 30. 09. 2018. g., kada je dug iznosio 654.142.436,91 eura, više za 2,47%.

Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 646.136.814,07 eura, što je u odnosu na dan 30. 09. 2018.g., kada je dug iznosio 630.204.054,98 eura, više za 2,53%.

Važno je napomenuti, da je na dan 31. 10. 2018. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,06% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 15,18% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 101.731.824,46 eura.

Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,29% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 37,16% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 249.088.286,78 eura.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31. 10. 2018. g.

Dana 31. 10. 2018. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2.453 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 55.244.823,89  eura što čini 8,24% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 14.877 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 615.050.926,36 eura, što čini 91,76% ukupnog iznosa blokade.

Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici,  NVO,  fondacije,  udruženja,  javni izvršitelji,  notari,  Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.

2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik,  ortačko društvo (ortakluk)- „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore