Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Prinudna naplata    

Pod prinudnom naplatom podrazumijeva se zakonska obaveza i ovlašćenje Centralne banke Crne Gore da sa svih računa dužnika  na kojima dužnik- klijent banke ima sredstva, po sili zakona izvrši plaćanje obaveze navedene u osnovu za prinudnu naplatu  u korist računa povjerioca, prema vremenu prijema tog osnova za prinudnu naplatu.

Prinudna naplata se sprovodi na osnovu većeg broja propisa među kojima je najznačajniji Zakon o izvršnom postupku.

Dužnici nad kojima se sprovodi prinudna naplata mogu biti:

  • Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost i imaju otvorene račune kod banaka;
  • Banke i drugi subjekti za koje je zakonom propisano da se obračunski račun vodi kod Centralne banke Crne Gore.

Izvršenje osnova za prinudnu naplatu vrši se na automatizovan način razmjenom elektronskih poruka između Odjeljenja prinudne naplate i banaka, da se na bazi istog  matičnog broja (PIB za pravna lica, JMB za fizička lica koja obavljaju djelatnost) blokiraju svi računi dužnika,  kod  jedne ili više banaka, kao  i zabranu bankama da dužniku otvaraju nove račune.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore