Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pregledi tarifa pružalaca platnih usluga

U skladu sa članom 28 stav 8  Zakona o platnom prometu ("Sl. list CG", br.62/13 i 6/14) Centralna banka Crne Gore je u obavezi da na svojoj internet stranici objavljuje tarife svih pružalaca platnih usluga po kojima naplaćuju naknade za pružanje platnih usluga.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore