Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Platni sistem Centralne banke Crne Gore

Platni sistem Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Platni sistem) sastoji se od:

  • RTGS sistema u kome se izvršavaju pojedinačne platne transakcije između učesnika po bruto principu u realnom vremenu – Real Time Gross Settlement, i
  • DNS sistema u kome se izvršavaju međubankarske platne transakcije po neto principu u odloženom vremenu – Deferred Net Settlement .

Platni sistem, čiji je vlasnik i operater Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu:  Centralna banka), predstavlja okosnicu platnog sistema u Crnoj Gori sa kojom su povezane sve druge platne infrastrukture.

Plaćanja preko Platnog sistema izvršavaju se na transakcionim računima koje otvara i vodi Centralna banka.

U Platnom sistemu dozvoljeno je samo direktno učešće, pri čemu agent u platnom prometu nije učesnik u Platnom sistemu. Učesnici moraju biti usklađeni sa regulatornim okvirom kojim se uređuje rad Platnog sistema, a koji se tiču kadrovskih, organizacionih i tehničkih kriterija koje definiše Centralna banka. Učešće u Platnom sistemu  zasniva se na ugovornoj osnovi.

Šema funkcionisanja Platnog sistema daje se sljedećim grafičkim prikazom:

Neki od najvažnijih tehničkih standarda koji se koriste u Platnom sistemu:

  • Domaći validacioni modul koji se koristi kod uplate javnih prihoda;
  • SWIFT format platnih i neplatnih poruka;
  • SWIFT identifikacioni kodovi banaka, tzv. BIC kod (opširnije)
  • IBAN standard u konstrukciji računa;
    Opširnije: www.ecbs.org - Europen Committee for Banking Standards
  • IP/MPLS VPN Ekstranet komunikaciona mreža Centralne banke

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore