Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Upravljanje Centralnom bankom

Centralnom bankom upravlja Savjet Centralne banke Crne Gore, koji čini osam članova: guverner, tri viceguvernera i četiri člana, koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci: prof. dr Milorad Jovović, Ruždija Tuzović, prof. dr Nikola Milović i dr Zorica Kalezić.

Savjet utvrđuje politiku za ostvarivanje ciljeva Centralne banke, donosi propise i druge akte za ostvarivanje ciljeva, odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad banaka, finansijskih institucija i sistema platnog prometa i vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

Propisi koje donosi Savjet objavljuju se u Službenom listu Crne Gore.

O poslovima iz svoje nadležnosti Savjet odlučuje na sjednicama koje saziva guverner po pravilu jednom mjesečno, ali ne manje od deset puta u toku kalendarske godine. Sjednicama Savjeta predsjedava guverner, a u njegovom odsustvu član Savjeta kojeg guverner ovlasti.

Zapisnik sa sjednica Savjeta vodi sekretar Savjeta koga imenuje guverner po prethodno pribavljenom mišljenju Savjeta.


Rukovođenje Centralnom bankom

 

 

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore