Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
13.12.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 14.12.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Upravljanje Centralnom bankom

Centralnom bankom upravlja Savjet Centralne banke Crne Gore, koji čini sedam članova: guverner, dva viceguvernera i četiri člana, koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci: dr Srđa Božović, prof. dr Milivoje Radović, prof. dr  Milorad Jovović i Asim Telaćević.

Savjet utvrđuje politiku za ostvarivanje ciljeva Centralne banke, donosi propise i druge akte za ostvarivanje ciljeva, odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad banaka, finansijskih institucija i sistema platnog prometa i vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

Propisi koje donosi Savjet  objavljuju se u Službenom listu Crne Gore.

O poslovima iz svoje nadležnosti Savjet odlučuje na sjednicama koje saziva guverner po pravilu jednom mjesečno, ali ne manje od deset puta u toku kalendarske godine. Sjednicama Savjeta predsjedava guverner, a u njegovom odsustvu član Savjeta kojeg guverner ovlasti.

Zapisnik sa sjednica Savjeta vodi sekretar Savjeta koga imenuje guverner po prethodno pribavljenom mišljenju Savjeta.


Rukovođenje Centralnom bankom

  • Dr Radoje Žugić, guverner koji predstavlja i zastupa Centralnu banku i stara se o izvršavanju politike Centralne banke i odluka Savjeta.

  • Dr Irena Radović, viceguverner Centralne banke za kontrolu bankarskog sistema, odgovoran za uređivanje i kontrolu banaka i finansijskih institucija.

  • Dr Nikola Fabris, viceguverner Centralne banke za finansijsku stabilnost i platni promet, odgovoran za stabilnost finansijskog sistema, upravljanje i uređivanje platnog prometa.

  • Dr Radoica Luburić, izvršni direktor Centralne banke Crne Gore organizuje izvršavanje poslova koji se odnose na: saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijama, Evropskom unijom i drugim subjektima iz inostranstva; pravne poslove; upravljanje operativnim rizikom, bezbjednost informacija i kontinuitet poslovanja; upravljanje ljudskim resursima; informacione tehnologije; javne nabavke, investicije i usluge; bezbjednost i zaštitu; administrativne poslove; odnose sa javnošću, kao i Muzej novca. Predsjednik je i Komiteta za upravljanje operativnim rizikom i kontinuitetom poslovanja, kao i zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Journal of Central Banking Theory and Practice".

 

 

 

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore