Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Misija CBCG

Centralna banka Crne Gore osnovana je Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. List RCG“, br. 52/00 i 47/01), koji je Skupština Republike Crne Gore usvojila u novembru 2000. godine. Sa radom je otpočela 15. marta 2001. godine, imenovanjem članova Savjeta Centralne banke.

Prema novom Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore (“Službeni list CG”, br. 40/10, 46/10 i 6/13), misija Centralne banke je podsticanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa.

Ovlašćenja, odnosno osnovne funkcije Centralne banke, shodno članu 14 Zakona o CBCG su da:

 1. nadzire održavanje stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline i donosi propise i mjere iz ove oblasti;
 2. izdaje dozvole i odobrenja za rad banaka i finansijskih institucija i vrši kontrolu banaka i finansijskih institucija;
 3. sprovodi postupak stečaja i likvidacije banaka i finansijskih institucija u skladu sa zakonom;
 4. uređuje platni promet u zemlji i sa inostranstvom i kontroliše obavljanje platnog prometa;
 5. može biti vlasnik i operater platnog sistema i učesnik u drugom platnom sistemu;
 6. izdaje dozvolu za rad platnog sistema čiji nije operater i vrši nadgledanje rada platnih sistema;
 7. upravlja međunarodnim rezervama;
 8. djeluje kao platni i/ili fiskalni agent prema određenim međunarodnim finansijskim institucijama i može biti predstavnik Crne Gore u međunarodnim finansijskim institucijama;
 9. vrši makroekonomske analize, uključujući monetarne, fiskalne, finansijske i platnobilansne analize i daje preporuke Vladi u oblasti ekonomske politike;
 10. vrši identifikaciju, analizu i procjenu uticaja određenih faktora na stabilnost finansijskog sistema kao cjeline;
 11. prikuplja i statistički obrađuje i objavljuje podatke i informacije koje su od značaja za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke, koje su u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje statistika i statistički sistem;
 12. uspostavlja informacioni sistem za nesmetano izvršavanje svojih funkcija;
 13. obavlja transfere na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu;
 14. prima depozite banaka, državnih organa i organizacija i finansijskih institucija i drugih lica u skladu sa propisima;
 15. otvara račune banaka i finansijskih institucija, državnih organa i organizacija, stranih banaka, centralnih banaka, međunarodnih finansijskih institucija, organizacija koje doniraju sredstva državnim organima i organizacija i drugih lica u skladu sa zakonom i drugim propisima i obavlja platni promet po tim računima;
 16. donosi propise i mjere iz oblasti za koje je ovlašćena zakonima;
 17. obavlja i druge poslove utvrđene zakonima.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore