Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

BSCEE

Grupa bankarskih supervizora Centralne i Istočne Evrope (Group of Banking Supervisors from Central and Eastern Europe - BSCEE Group) je regionalno udruženje čiji je cilj uspostavljanje bliske saradnje između bankarskih supervizora zemalja regiona. BSCEE grupa je posvećena poboljšanju efikasnosti  prekograničnog supervizorskog procesa kroz jačanje supervizorskih praksi u zemljama članicama  i promovisanje saradnje.

CBCG intenzivno sarađuje sa članicama grupe Bankarskih supervizora Centralne i Istočne Evrope (BSCEE), učestvuje  u izradi Godišnjeg izvještaja i ispunjava preuzete obaveze na planu jačanja regionalne saradnje u oblasti kontrole banaka sa drugim članicama: Albanijom, Bjelorusijom, Federacijom Bosne i Hercegovine, Bugarskom, Hrvatskom, Češkom, Estonijom, Mađarskom, Letonijom, Litvanijom, Makedonijom, Poljskom, Rumunijom, Rusijom, Slovačkom, Slovenijom, Ukrajinom i Srbijom.

CBCG redovno organizuje susrete sa drugim supervizorima, kao i bilateralne kontakte  na različitim menadžerskim nivoima i ima svog predstavnika na ostalim forumima, kao i u komitetima i radnim grupama. Predstavnik CBCG u BSCEE grupi je direktor Sektora za kontrolu banaka.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore