Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Bilateralna saradnja

Za Centralnu banku su izuzetno važna iskustva drugih centralnih banaka, a posebno zemalja iz okruženja. Stoga Banka kontinuirano uspostavlja i unaprijeđuje saradnju sa drugim centralnim bankama i međunarodnim institucijama.

Sporazumi o razumijevanju u oblasti supervizije

Globalizacija i diverzifikacija finansijskih tržišta je uticala na intenzivnu saradnju CBCG sa drugim centralnim bankama u oblasti kontrole banaka. Sporazumi o razumijevanju u oblasti kontrole banaka su potpisani sa:

 • Narodnom bankom Srbije
23.04.2003. godine
 • Bankom Slovenije
14.10.2003. godine
 • Bankom Albanije
27.04.2005. godine
 • Narodnom bankom Republike Makedonije
30.01.2007. godine
 • Mađarskim finansijskim supervizorskim tijelom (HFSA)
06.03.2007. godine
 • Centralnom bankom Bosne i Hercegovine, Agencijom za bankarstvo Republike Srpske i Agencijom za bankarstvo BIH
05.03.2007. godine
 • Centralnom bankom Ruske Federacije
28.09.2007. godine
 • Supervizorima Jugoistočne Evrope (Banka Grčke, Banka Albanije, Bugarska narodna banka, Centralna banka BIH, Centralna banka Kipra, Narodna banka Republike Makedonije, Narodna Banka Rumunije, Narodna banka Srbije, Agencija za bankarstvo BIH, Agencija za bankarstvo Republike Srpske)
08.02.2008. godine
 • Bankom Francuske
08.08.2008. godine
 • Hrvatskom narodnom bankom
29.09.2009. godine
 • Bankom Bjelorusije
27.10.2009. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore