Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
23.02.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 24.02.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Sigurnosne oznake

Prilikom provjere ispravnosti novčanica potrebno je obratiti pažnju na karakteristike zaštite koje se nalaze na novčanicama eura. One se provjeravaju:

Dodirom

Novčanice eura izrađene su od 100 % pamučnog papira i pružaju jedinstven osjećaj pod prstima. Inicijali Evropske Centralne banke, centralni motiv, kao i nominalna vrijednost sa aversa novčanice izrađeni su intaglio (reljefnom) štampom i mogu se osjetiti prilikom dodira.

1. Intaglio štampa nanosi se na novcanice pod velikim pritiskom i toplotom tako da pod rukom djelovi novcanice tretirani takvom štampom djeluju reljefno.

Pogledom

2. Vodeni žig proizvodi se procesom tanjenja papira, numerički dio vodenog žiga je svjetliji (tanji).

3. Zaštitna nit utkana u papir, uočava se tek kada se novčanica okrene ka svjetlu. Na njoj se nalazi mini i mikro štampa.

4. Poklapajući detalji - providni registar, detalji motiva nanose se preciznom štampom sa obje strane novčanice tako da kada se novčanica pogleda ka svjetlu motiv postaje kompletan.

Naginjanjem/Pomjeranjem

5. Hologramska traka prilikom naginjanja reflektuje širok spektar boja i motiva: oznaku valute, nominalne vrijednosti, mini i mikro tekst. Važi za apoene od pet, 10 i 20 eura.

6. Presijavajući sloj ili traka nanesen ja sa poleđine novčanice i uočava se prilikom naginjanja. Veoma je otporan na habanje i na njemu se nalaze oznake valute i nominalne vrijednosti. Važi za apoene od pet, 10 i 20 eura.

7. Hologramski pečat (kod apoena od 50, 100, 200 i 500 eura) na kome je prikazan centralni motiv, mikro tekst sa oznakama valute i nominalne vrijednosti, perforacija oznake € i demetalizirana zona.

8. OVI mastilo mijenjajuće boje pri naginjanju prelazi od sjajno tamno roze u maslinasto zelenu boju. Važi za apoene od 50, 100, 200 i 500 eura.

Na novčanicama od 5, 10 i 20 apoena koriste se iste vrste zaštite, kao i na na novčanicama od 50, 100, 200 i 500 apoena. Iz tog razloga će vrste zaštite biti prikazane samo na novčanicama od 20 i 50 apoena. Izaberite zaštitu klikom miša na neki od uokvirenih djelova novčanice.

Okreni novcanicu od 20 apoena

Okreni novcanicu od 50 apoena

Kontrolom više karakteristika zaštite

9. Mikro štampa nalazi se na aversu i reversu novčanice

UV svjetlom moguće je uočiti fluorescentne niti - končiće koji se na novčanicama eura pojavljuju u crvenoj, zelenoj i plavoj boji. Na novčanicama eura nalaze se i fluorescentne boje koje se mogu vidjeti na motivima sa aversa i reversa novčanice.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore