Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Oštećeni novac

Način provjere podobnosti i autentičnosti euro novčanica i kovanog novca, uslovi i način vraćanja u opticaj i postupak zamjene, povlačenja i uništavanja nepodobnih euro novčanica i kovanog novca regulisan je Odlukom o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca, “Sl. list CG” br. 35/11.

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore