Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Novac u Crnoj Gori

Zvanično sredstvo plaćanja u Crnoj Gori je euro. Uveden je na osnovu Zakona o Centralnoj banci kao zamjena za njemačku marku koja je  2000. godine zamijenila dinar. Euro se obilježava skarćenicom  EUR ili znakom  €. Izdaje ga Evropska centralna banka, čije je sjedište u Frankfurtu.

Euro je novčana jedinica Evropske monetarne unije koju čine Austrija, Belgija, Kipar, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Holandija, Portugalija, Slovačka, Slovenija i Španija. Ovaj novac, takođe, koriste Monako, San Marino, Vatikan, Andora i Kosovo.

Euro je u Crnoj Gori zamijenio njemačku marku. Odnos ove dvije valute,  koji su utvrdile Evropska unija, centralne banke zemalja Eurolenda i Evropska centralna banka, je EUR 1= DEM 1,95583. Ovaj kurs je fiksni i neće se mijenjati kao ni kursevi ostalih ex-valuta Eurolenda.

Euro je uveden da bi se olakšao promet roba i usluga i međunarodna komunikacija Crne Gore koja, kao mala, otvorena zemlja želi da ima jaku konvertibilnu valutu na kojoj će zasnivati svoju privredu i lakše se uključiti u evropske ekonomske tokove. Uvođenjem eura izbjegava se rizik sopstvene valute.

Euro ima fiksnu vrijednost samo u odnosu na valute koje je zamijenio. Njegov odnos prema dolaru, funti sterlinga, jenu, švajcarskom franku i drugim valutama određuje tržište.

Na novčanicama eura prikazani su imaginarni arhitektonski motivi iz teme «Periodi i stilovi Evrope» čiji je dizajner Austrijanac Robert Kalina.

Apoen: €5
Veličina: 120 x 62 mm
Boja: Siva
Arhitektonski period: Klasični

Apoen: €10
Veličina: 127 x 67 mm
Boja: Crvena
Arhitektonski period: Romanski

Apoen: €20
Veličina: 133 x 72 mm
Boja: Plava
Arhitektonski period: Gotički

Apoen: €50
Veličina: 140 x 77 mm
Boja: Narandžasta
Arhitektonski period: Renesansa

Apoen: €100
Veličina: 147 x 82 mm
Boja: Zelena
Arhitektonski period: Barok i rokoko

Apoen: €200
Veličina: 153 x 82 mm
Boja: Žuto-braon
Arhitektonski period: Stakla i čelika

Apoen: €500
Veličina: 160 x 82 mm
Boja: Ljubičasta
Arhitektonski period: Moderna arhitektura 20-tog vijeka

Lice novčića:

Lice osam novčića eura ima različite dizajne:

  • Novčići od jednog i dva eura, 50, 20 i 10 centi prikazuju ili Evropsku uniju prije njenog proširenja  1. maja 2004. ili geografsku sliku EU od  1. januara 2007. godine.
  • Novčići od pet, dva  i jednog centa prikazuju relaciju Evrope sa Afrikom i Azijom na globusu.

Naličje novčića:

Kod kovanica, prednja strana je ista, a sa zadnje su nacionalni simboli zemalja u kojima su kovane. Bez obzira u kojoj su zemlji kovani, novčići su zakonsko sredstvo plaćanja u svim zemljama koje koriste euro.
 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore