Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Jubilarni novac

Na teritoriji današnje Crne Gore novac je kovan već u II vijeku prije nove ere. Grad Risan bio je prvi, a kovao je ilirski novac. U Prevalisu je cirkulisao rimski i vizantijski novac. Kasnije su srednjovjekovni gradovi Bar, Ulcinj, Svač, Kotor i Budva nastavili da kuju sopstveni novac. U XIII vijeku, grad Mojkovac kovao je »grossi de Brescoa«. Najzad, u XIV vijeku, porodica Balšića kovala je jedanaest vrsta novca.

Istorija kovanja novca u Crnoj Gori nastavljena je 1851. godine, susretom  Njegoša i bankara Karla Rotšilda. Njegoš je pokrenuo pripreme za novac zvani perun, koji je dobio ime po »vrhovnom bogu« starih Slovena. Nažalost, projekat nije urodio plodom, a jedini preostali dokaz o njihovim planovima je otisak peruna u crvenom vosku.

Novac Knjaževine Crne Gore

Kovanje 2002. godine.
Povod - Obilježavanje godišnjice rada CBCG

Kovanje 2006. godine
Povod - Obilježavanje jubileja stogodišnjice kovanja prvog crnogorskog državnog novca

Knjaz  Nikola nastavio je sa idejom koju su pokrenuli Njegoš i Rotšild. Crna Gora, priznata kao suverena i nezavisna država, počela je da izdaje svoj novac, u početku kao Knjaževina, a kasnije kao Kraljevina. Novac je nazvan Perper (na grčkom: hyperperos), što znači »profinjen«.

Zlatni novac Knjaževine Crne Gore kovan je u apoenima od 10, 20 i 100 perpera.
 
Srebrni novac Knjaževine kovan je u apoenima jednog, dva i pet perpera.
 
Jedan perper sastojao se od 100 para. Pare su kovane od nikla i legure bakra i cinka u apoenima od jedne, dvije, 10 i 20 para.
 
Ukupno je bilo osam emisija kovanica od bakra, nikla, srebra i zlata, i tri emisije papirnog novca. Sav metalni novac kovan je u Beču, osim jedne emisije srebrenjaka koja je kovana u Parizu. Papirni novac štampan je na Cetinju, u Pragu i Parizu. 

Novac Kraljevine Crne Gore

Kovanje 2002. godine
Povod - Obilježavanje godišnjice rada CBCG

I novac Kraljevine kovan je kao i novac Knjaževine od zlata, srebra, nikla i legure cinka i bakra. Apoeni tog novca bili su isti kao i u Knjaževini: 10, 20 i 100 perpera u zlatu, 1, 2 i 5 perpera u srebru, 1, 2, 10 i 20 para u niklu i leguri bakra i cinka.

Cjenovnik:
(kovanje 2002. godine)

Kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca formirana u skladu sa Odlukom o formiranju kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca (“Sl. List RCG” br. 45/02)

Klikom miša na odgovarajući jubilarni novac prikazuje se njegova slika.

Kolekcija 3 zlatnika – 2.615,00 EUR
Kolekcija (zlatnik 20 perpera i srebrenjak 2 perpera) - 479,00 EUR
Kolekcija (zlatnik 10 perpera i srebrenjak 1 perper) - 264,00 EUR
Zlatnik 100 perpera - 1.987,00 EUR
Zlatnik 20 perpera - 419,00 EUR
Zlatnik 10 perpera - 223,00 EUR
Kolekcija 3 srebrenjaka - 153,00 EUR
Kolekcija 3 srebrenjaka i 4 legure - 163,00 EUR
Srebrenjak 5 perpera - 102,00 EUR
Srebrenjak 2 perpera - 51,00 EUR
Srebrenjak 1 perper - 32,00 EUR
Kolekcija 8 legura (1, 2, 10, 20 para) - 6,00 EUR

Cjenovnik:
(kovanje 2006. godine)

Kilkom miša na odgovarajući jubilarni novac prikazuje se njegova slika.

Kolekcija 3 zlatnika - 2.251,00 EUR
Kolekcija (zlatnik 20 perpera i srebrenjak 2 perpera) - 415,00 EUR
Kolekcija (zlatnik 10 perpera i srebrenjak 1 perper) - 230,00 EUR
Zlatnik 100 perpera - 1.712,00 EUR
Zlatnik 20 perpera - 361,00 EUR
Zlatnik 10 perpera - 198,00 EUR
Kolekcija 3 srebrenjaka - 138,00 EUR
Kolekcija 3 srebrenjaka i 4 legure - 147,00 EUR
Srebrenjak 5 perpera - 92,00 EUR
Srebrenjak 2 perpera - 46,00 EUR
Srebrenjak 1 perper - 31,00 EUR
Kolekcija 4 legure (1, 2, 10, 20 para) - 12,00 EUR


Jubilarni zlatnik i srebrnjak - 2016. godina

Povod - Obilježavanje desetogodišnjice obnove crnogorske nezavisnosti

Povodom desetogodišnjice obnove crnogorske nezavisnosti i vraćanja statusa nezavisne i međunarodno priznate države, Centralna banka Crne Gore emituje jubilarni zlatni i srebrni novac, čiji su simboli i obilježja posvećeni ovom, zasigurno najznačajnijem događaju u savremenoj istoriji Crne Gore.

Kolekcija jubilarnog zlatnog i srebrnog novca formirana je u skladu sa Odlukom o korišćenju i balanžiranju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca ("Sl. list Crne Gore", br. 31/16)

Klikom miša na odgovarajući jubilarni novac prikazuje se njegova slika.

Cjenovnik:

Zlatnik 10 perpera - 484,00 EUR
Srebrnjak 1 perper - 66,00 EUR
Komplet (zlatnik 10 perpera i srebrnjak 1 perper) - 534,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore