Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.11.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Obavezna rezerva

Centralna banka Crne Gore propisuje obavezu banaka da, shodno članu 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list CG“ br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a na osnovu odredaba Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG“ br. 88/17) obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu primjenom stope od 7,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 6,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine. Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 7,5%. Osnovicu za obračun obavezne rezerve, počev od januara 2018. g. čine depoziti po viđenju i oročeni depoziti, osim depozita centralnih banaka, a izvještavanje u skladu sa ovom odlukom banke su izvršile 20. februara 2018. g.

Banke obračunavaju osnovicu u obračunskom periodu koji označava mjesečni period, od prvog do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu, a izdvajanje, odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve izvršavaju treće srijede u mjesecu na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku. Period održavanja označava mjesečni period počev od treće srijede u mjesecu do dana koji prethodi trećoj srijedi sljedećeg mjeseca (vidi Kalendar obavezne rezerve).

Na 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve Centralna banka plaća bankama mjesečno, do osmog u mjesecu za prethodni mjesec, naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Na iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i nepravilno obračunate ili neblagovremeno izdvojene obavezne rezerve, banka plaća naknadu, po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke.

Više informacija potrebnih o ovom instrumentu možete pogledati ovdje.


Mjesečni podaci

Obračunata i izdvojena obavezna rezerva banaka kod Centralne banke na dan 31. oktobar 2018. godine iznosi 258,4 miliona eura, od čega je na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno 56,1% i na računima Centralne banke u inostranstvu 43,9%.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u septembru mjesecu 2018. godine, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve iznosi 3.486,5 miliona eura. Od ukupnog nivoa depozita na depozite po viđenju odnosi se 67,1%, a na oročene depozite 32,9%.

u mil. eura

obračunski period

osnovica za obaveznu rezervu

ukupni depoziti

depoziti po viđenju

oročeni depoziti

01.01 - 31.01.2018.

2.001,66

1.234,68

3.236,34

01.02 - 28.02.2018.

1.976,77

1.227,27

3.204,04

01.03 - 31.03.2018.

2.015,56

1.217,16

3.232,72

01.04 - 30.04.2018.

2.046,84

1.209,58

3.256,42

01.05 - 31.05.2018.

2.114,94

1.212,37

3.327,31

01.06 - 30.06.2018.

2.141,44

1.203,61

3.345,05

01.07 - 31.07.2018.

2.186,37

1.202,39

3.388,76

01.08 - 31.08.2018.

2.308,48

1.191,83

3.500,31

01.09 - 30.09.2018.

2.340,14

1.146,31

3.486,45

u mil. eura

period održavanja

OR na računima
banaka u zemlji

OR banaka na računima
CB u inostaranstvu

ukupno obračunata
i izdvojena OR

21.02 - 20.03.2018.

126,22

113,34

239,56

21.03 - 17.04.2018.

123,76

113,34

237,10

18.04 - 15.05.2018.

125,95

113,34

239,29

16.05 - 19.06.2018.

127,64

113,34

240,98

20.06 - 17.07.2018.

132,92

113,34

246,26

18.07 - 14.08.2018.

134,20

113,34

247,54

15.08 - 18.09.2018.

137,53

113,34

250,87

19.09 - 16.10.2018.

146,00

113,34

259,34

17.10 - 20.11.2018.

145,01

113,34

258,35

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore