Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Transparentnost CBCG

Centralna banka Crne Gore redovno upoznaje javnost sa značajnim pitanjima razmatranim na sjednicama Savjeta CBCG i osnovnim kretanjima u ekonomiji Crne Gore, i to mjesečno, kroz Bilten CBCG, kvartalno kroz Makroekonomski izvještaj CBCG i Izvještaj o kretanju cijena, godišnje kroz Godišnji izvještaj o radu CBCG, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema, Godišnji makroekonomski izvještaj CBCG, Izvještaj o stabilnosti cijena i Finansijski izvještaj CBCG sa Izvještajem nezavisnog revizora. Takođe, Centralna banka priprema i objavljuje i radne studije koje se bave aktuelnim ekonomskim pitanjima

Centralna banka Crne Gore može se svrstati u red centralnih banaka sa visokim nivoom transparentnosti.

Funkcionisanje centralne banke je transparentno ukoliko centralna banka kontinuirano obezbjeđuje i na jasan način prezentira informacije o svom poslovanju koje su bitne za funkcionisanje ekonomskog sistema.

Prema definiciji Međunarodnog monetarnog fonda, transparentnost predstavlja okruženje u kome su ciljevi politike (pravni, institucionalni, okvir monetarne politike), odluke i razlozi za njihovo donošenje,  podaci i informacije povezane sa monetarnom i finansijskom politikom prezentirani javnosti na razumljiv način, i blagovremeno. Pored toga, transparentnost centralne banke definiše se i kao odsustvo asimetričnih informacija između finansijskih tržišta i kreatora monetarne politike, odnosno omogućavanje učesnicima finansijskog tržišta bolje razumijevanje akcija monetarne politike i njihov uticaj na ekonomska kretanja.

Oblasti o kojima je potrebno da centralna banka komunicira sa javnošću su: ciljevi monetarne i ekonomske politike; instrumenti monetarne politike; makroekonomski ambijent u kojem se realizuju ciljevi i prognoze centralne banke.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore