Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
14.12.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 15.12.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Cilj monetarne politike CBCG

Generalno posmatrano, postoje tri pristupa definisanja osnovnih ciljeva monetarne politike. Prvi pristup polazi od shvatanja da centralna banka treba da ima jedan cilj – održavanje stabilnosti cijena. Po drugom pristupu, banka treba da ima prelazne (npr. devizni kurs fiksiran za kurs valute zemlje sa niskom inflacijom) ili posebne ciljeve (npr. rast pojedinih monetarnih agregata), dok po trećem pristupu banka treba da ima višestruke ciljeve, među kojima je i stabilnost cijena. Posljednjih godina prisutna je tendencija razmatranja finansijske stabilnosti kao cilja centralne banke.

Centralna banka Crne Gore je Zakonom kao svoj osnovni cilj definisala očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa u zemlji. Pored osnovnog cilja, Centralna banka ima za cilj i podsticanje i održavanje stabilnosti cijena. Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svojih ciljeva, Centralna banka podržava ekonomsku politiku Vlade Crne Gore, djelujući u skladu sa načelima slobodnog i otvorenog tržišta i slobode preduzetništva i konkurencije

.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore