Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Usluge kreditnog regulatornog registra

Obaviještenje

U skladu sa Odlukom o kreditnom registru („Sl.list Crne Gore“, br.27/11) pocevsi od 1. novembra 2011. godine Kreditni registar CBCG u svojoj ponudi ima i kreditne izvjestaje za gradjane i poslovne subjekte sa teritorije Crne Gore, koji sadrze podatke o tekucim i potencijalnim zaduzenjima gradjana i poslovnih subjekata koji se vode u Kreditnom registru CBCG.

Sva pravna lica i gradjani na osnovu pisanog zahtijeva i dokaza o uplati propisane naknade za koriscenje podataka iz Kreditnog registra mogu dobiti svoj kreditni izvjestaj u pisanoj formi u prostoriji Kreditnog registra za klijente, koji se nalazi u Podgorici, ul. Novaka Miloseva bb (u staroj zgradi ZOP-a) na prvom spratu.

Zahtijev koji podnosi pravno lice ili preduzetnik mora biti potpisan od strane ovlascenog lica i ovjeren odgovarajucim pecatom, a kada zahtijev podnosi fizicko lice vrsi se provjera njegovog licnog identiteta.

Podaci iz Kreditnog registra mogu se dobiti za drugo lice samo ukoliko se uz zahtijev dostavi i ovlascenje  za dobijanje tih podataka izdato od strane lica na koje se ti podaci odnose, koje mora biti ovjereno u skladu sa propisima.
 
Detaljne informacije o kreditnim izvjestajima pravnih osoba i gradjana te o nacinima izdavanja moze se dobiti na tel.020/230-862.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore