Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pregled priznatih eksternih institucija za utvrđivanje kreditnih rejtinga

U skladu sa članom 125 stav 4 Odluke o adekvatnosti kapitala banaka ("Službeni list CG", br. 38/11 i 55/12) Centralna banka Crne Gore objavljuje


PREGLED
priznatih eksternih institucija sa rasporedom oznaka rejtinga u odgovarajuće stepene kreditnog kvaliteta


I. Spisak eksternih institucija čije kreditne procjene banke mogu koristiti u postupku izračunavanje potrebnog kapitala za kreditni rizik (priznate eksterne institucije):

Red.
br.
Naziv priznate eksterne institucije Tržišni segmenti za koje banke mogu koristiti rejtinge priznatih eksternih institucija
1.

Standard & Poor’s

- javne finansije, komercijalni subjekti
(uključujući privredna društva i finansijske institucije)

2.

Moody’s Investors Service Ltd

- javne finansije, komercijalni subjekti
(uključujući privredna društva i finansijske institucije)

3.

Fitch Ratings

- javne finansije, komercijalni subjekti
(uključujući privredna društva i finansijske institucije)


II.  Raspored oznaka rejtinga u stepene kreditnog kvaliteta:

Vrsta
rejtinga

Stepen kreditnog kvaliteta

Oznaka rejtinga

Standard&Poor's

Moody's

Fitch

Dugoročni
kreditni
rejting
 

1

AAA do AA- Aaa do Aa 3

AAA do AA-

2

A+ do A- A1 do A3

A+ do A-

3

BBB+ do BBB- Baa 1 do Baa 3

BBB+ do BBB-

4

BB+ do BB- Ba 1 do Ba 3

BB+ do BB-

5

B+ do B- B1 do B 3

B+ do B-

6

CCC+ i niži Caa 1 i niži

CCC+ i niži

Kratkoročni
kreditni
rejting

1

A-1+, A-1 P-1

F1+, F1

2

A-2 P-2

F2

3

A-3 P-3

F3

4

Svi kratkoročni
rejtinzi niži A-3
NP

Svi kratkoročni
rejtinzi niži od F3

5

- -

-

6

- -

-

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore