Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Prosječna ponderisana kamatna stopa aktivnih kredita po bankama

Prosječna ponderisana kamatna stopa aktivnih kredita po bankama
PPKS aktivnih kredita po bankama - 30.11.2018.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.10.2018.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 30.09.2018.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.08.2018.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.07.2018.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 30.06.2018.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.05.2018.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 30.04.2018.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.03.2018.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 28.02.2018.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.01.2018.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.12.2017.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 30.11.2017.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.10.2017.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 30.09.2017.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.08.2017.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.07.2017.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 30.06.2017.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.05.2017.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 30.04.2017.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.03.2017.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 28.02.2017.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.01.2017.
PPKS aktivnih kredita po bankama - 31.12.2016.

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore