Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Bilansi stanja i bilansi uspjeha MFI

- Kvartalni nerevidirani bilansi stanja i bilansi uspjeha koje MFI dostavljaju CBCG.

 

Naziv Mikrokreditne finansijske institucije
Monte Credit DOO Podgorica
Montenegro Investments Credit DOO Podgorica
Ozmont DOO Podgorica
Klikloan DOO Podgorica
Alter Modus DOO Podgorica
Kredit +  DOO Podgorica
Capital-Invest DOO Berane
Kontakt AD Podgorica

 

Monte Credit DOO Podgorica
Datum Bilans stanja Bilans uspjeha
30.09.2018. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2017. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2017. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2017. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2017. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2016. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2016. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2016. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2016. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2015. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2015. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2015. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2015. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2014. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2014. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2014. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2014. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2013. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2013. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2013. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2013. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2012. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2012. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2012. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2012. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2011. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2011. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2011. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2011. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2010. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2010. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2010. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2010. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2009. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2009. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2009. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2009. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2008. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2008. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2008. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2008. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2007. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2007. godine Preuzmi Preuzmi

 

Montenegro Investments Credit DOO Podgorica
Datum Bilans stanja Bilans uspjeha
30.09.2018. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2017. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2017. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2017. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2017. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2016. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2016. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2016. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2016. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2015. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2015. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2015. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2015. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2014. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2014. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2014. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2014. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2013. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2013. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2013. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2013. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2012. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2012. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2012. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2012. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2011. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2011. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2011. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2011. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2010. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2010. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2010. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2010. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2009. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2009. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2009. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2009. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2008. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2008. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2008. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2008. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2007. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2007. godine Preuzmi Preuzmi

 

Ozmont DOO Podgorica
Datum Bilans stanja Bilans uspjeha
30.09.2018. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2017. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2017. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2017. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2017. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2016. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2016. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2016. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2016. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2015. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2015. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2015. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2015. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2014. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2014. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2014. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2014. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2013. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2013. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2013. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2013. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2012. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2012. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2012. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2012. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2011. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2011. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2011. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2011. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2010. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2010. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2010. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2010. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2009. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2009. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2009. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2009. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2008. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2008. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2008. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2008. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2007. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2007. godine Preuzmi Preuzmi

 

Klikloan DOO Podgorica
Datum Bilans stanja Bilans uspjeha
30.09.2018. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2017. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2017. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2017. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2017. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2016. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2016. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2016. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2016. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2015. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2015. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2015. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2015. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2014. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2014. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2014. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2014. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2013. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2013. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2013. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2013. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2012. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2012. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2012. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2012. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2011. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2011. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2011. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2011. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2010. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2010. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2010. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2010. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2009. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2009. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2009. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2009. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2008. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2008. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2008. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2008. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2007. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2007. godine Preuzmi Preuzmi

 

Alter Modus DOO Podgorica
Datum Bilans stanja Bilans uspjeha
30.09.2018. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2017. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2017. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2017. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2017. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2016. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2016. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2016. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2016. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2015. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2015. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2015. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2015. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2014. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2014. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2014. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2014. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2013. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2013. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2013. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2013. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2012. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2012. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2012. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2012. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2011. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2011. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2011. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2011. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2010. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2010. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2010. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2010. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2009. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2009. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2009. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2009. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2008. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2008. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2008. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2008. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2007. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2007. godine Preuzmi Preuzmi

 

Kredit +  DOO Podgorica
Datum Bilans stanja Bilans uspjeha
30.09.2018. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2017. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2017. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2017. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2017. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2016. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2016. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2016. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2016. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2015. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2015. godine Preuzmi Preuzmi

 

Capital-Invest DOO Berane
Datum Bilans stanja Bilans uspjeha
30.09.2018. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2018. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2017. godine Preuzmi Preuzmi

 

Kontakt AD Podgorica
Datum Bilans stanja Bilans uspjeha
30.06.2014. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2014. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2013. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2013. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2013. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2013. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2012. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2012. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2012. godine Preuzmi Preuzmi
31.03.2012. godine Preuzmi Preuzmi
31.12.2011. godine Preuzmi Preuzmi
30.09.2011. godine Preuzmi Preuzmi
30.06.2011. godine Preuzmi Preuzmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore