Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Licencirane banke

Pregled banaka
Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
member of OTP Group
Hipotekarna banka AD Podgorica
Societe Generale banka Montenegro AD
Prva banka Crne Gore AD Podgorica osnovana 1901. godine
ERSTE Bank AD Podgorica
Atlas banka AD Podgorica
NLB Banka AD Podgorica
Komercijalna banka AD Podgorica
Addiko Bank AD Podgorica
Universal Capital Bank AD Podgorica
Lovćen banka AD Podgorica
Zapad banka AD Podgorica
ZIRAAT Bank Montenegro AD Podgorica
NOVA BANKA AD Podgorica

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore