Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
15.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 16.11.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pregled banaka u stečaju i likvidaciji

Ekos banka AD Podgorica u likvidaciji


81000 Podgorica, Hercegovačka, br. 85

Broj i datum rjesenja kojim je oduzeta dozvola za rad banke
:
br. 0101-19/1-2003 od 28.03.2003

Broj i datum rjesenja kojim je pokrenut postupak likvidacije nad bankom
:
br. 0104-1044/1-2003 od 31.03.2003. godine
Telefon/Fax: +382 20 232 356

Likvidacioni upravnik: Milan Rakočević

Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad Ekos bankom AD Podgorica u likvidaciji:
O. br. 0101-4014/15-4-2010 od 07.06.2011. godine

Stečajni upravnik: Milan Rakočević

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore