Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Banke nad kojima je pokrenut stečajni postupak

Invest banka Montenegro AD Podgorica


Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad Invest bankom Montenegro AD Podgorica:
0101-10202-3/2018 od 04.01.2019. godine

stečajni upravnik: Milan Rakočević

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore