Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
23.04.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 24.04.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Šta radi Centralna banka Crne Gore?

Centralna banka Crne Gore je vrhovna institucija monetarnog sistema Crne Gore. Opširnije

 

Aktuelno:

Nastavljeni sastanci sa zvaničnicima Svjetske banke i MMF-a Opširnije

Ministar Radunović i Guverner Žugić u Vašingtonu: Održani sastanci sa zvaničnicima MMF-a i Svjetske banke Opširnije

Održana XXVI sjednica Savjeta CBCG Opširnije

Posjeta predsjednika Evropskog udruženja procjenitelja Centralnoj banci Crne Gore Opširnije

Pregled pravnih lica i preduzetnika čiji su računi u blokadi Opširnije

 

Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2018. godini

Tekst Preporuka možete preuzeti OVDJE

 

Elektronski servisi - prinudna naplata i transakcioni računi

Uz pomoć ovih servisa, sva pravna lica, preduzetnici i javni izvršitelji mogu pristupiti podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa.

Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti OVDJE

 

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupne kredite

6,70%
Mart 2018.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite 7,05%
Mart 2018.
Prosječna ponderisana kamatna stopa aktivnih kredita po bankama 31.03.2018.
Inflacija CPI (godišnja stopa) 2,9%
Mart 2018.
Izvještaj o kretanju cijena III kvartal 2017.
Stopa zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2018. godine 7,00%
  Muzej novca  
 


Opširnije >>>

 
  Jubilarni novac - Izdanje 2006.  
 


100-godišnjica kovanja prvog crnogorskog državnog novca

 

Nobelovac Orhan Pamuk u Muzeju novca CBCG

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore