CBCG :: Centralna banka Crne Gore
 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
21.08.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 22.08.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Šta radi Centralna banka Crne Gore?

Centralna banka Crne Gore je vrhovna institucija monetarnog sistema Crne Gore. Opširnije

 

Aktuelno:

Pregled pravnih lica i preduzetnika čiji su računi u blokadi Opširnije

Sastanak sa upravom Atlas i IBM banke Opširnije

Sastanak guvernera CBCG i zamjenika izvršnog direktora MMF-a Opširnije

Erste banka zainteresovana za jačanje pozicije na crnogorskom tržištu Opširnije

Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Komercijalne banke Opširnije

 

Okvir za vođenje makroprudencione politike

Tekst Okvira možete preuzeti OVDJE

 

Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2018. godini

Tekst Preporuka možete preuzeti OVDJE

 

Elektronski servisi - prinudna naplata i transakcioni računi

Uz pomoć ovih servisa, sva pravna lica, preduzetnici i javni izvršitelji mogu pristupiti podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa.

Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti OVDJE

 

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupne kredite

6,47%
Jun 2018.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite 6,39%
Jun 2018.
Prosječna ponderisana kamatna stopa aktivnih kredita po bankama 31.07.2018.
Inflacija CPI (godišnja stopa) 3,4%
Jul 2018.
Izvještaj o kretanju cijena III kvartal 2017.
Stopa zatezne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2018. godine 7,00%
  Muzej novca  
 


Opširnije >>>

 
  Jubilarni novac - Izdanje 2006.  
 


100-godišnjica kovanja prvog crnogorskog državnog novca

 

Nobelovac Orhan Pamuk u Muzeju novca CBCG

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore